88999920

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны нэвтрүүлэлт

Манай байгууллага зөвлөх үйлчилгээг биелэн/тухайн байгууллага дээр очих/ болон зайнаас гэсэн 2 хэлбэрээр өгч байна. ISO 9001 ЧУТ- ны нэвтрүүлэлтийн зөвлөх үйлчилгээг 12 жилийн туршлагатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, дэд бүтцийн салбарт мэргэшсэн зөвлөх өгөх болно. Бид стандарт нэвтрүүлэхээс өмнө тухайн байгууллагын хамт олны менежментийн мэдлэгийг ахисан түвшинд сайжруулж стандарт нэвтрүүлэх ажлыг амжилттай болгох бэлтгэлийг хийдгээрээ бусад зөвлөх үйлчилгээний байгууллагуудаас ялгаатай. 

Зайн зөвлөхийн давуу тал:

Зайн зөвлөх үйлчилгээ нь биечлэн өгөх зөвлөгөөнөөс чанарын хувьд ялгарах зүйл байхгүй ч өртгийн хувьд танд 4  дахин хямд тусах болно. Хөдөө орон нутагт байрлах төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад олон улсын менежментийн тогтолцооны сайн туршлагыг байгууллагадаа нэвтрүүлэх өргөн боломж нээгдэж байгаа юм. Мэдлэг өгөх хэсгүүд дээр байгууллага хамт олноороо хамрагдах бүрэн боломжтой байдгаараа зайн зөвлөхийн давуу тал байна.

Зөлөх үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 88999920 утсаар холбогдох эсвэл altangerel@setsen.mn хаягаар мэйл бичих боломжтой. 

Зайн зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

 

ISO 31000:2018 Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ

Бусад төрлийн зөвлөх үйлчилгээ болон байгууллагын сургалт

Дараах чиглэлүүдээр байгууллагын сургалт болон зөвлөгөө байнга өгч байна. Байгууллагаар сургалт авсан үед хэрэгжүүлэлтийн үед зөвлөгөө чиглүүлэг өгдгөөрөө бусад сургалтын байгууллагаас онцлог юм. 

МЕНЕЖМЕНТ

M1. ISO 9001 cтандартын сургалт
M3. ISO 31000 Эрсдэлийн удирдлага
M4. ISO 19011 Удирдлагын тогтолцооны аудит

МАНЛАЙЛАЛ
L5. Чанарын тогтолцооны менежер
L4. Өөрчлөлтийн удирдлага
L2. Манлайлал ба шийдвэр гаргалт
L3. Хувь хүний бүтээмж ба Багийн удирдлага
L3. Стратеги төлөвлөлт

ЧАНАР, БҮТЭЭМЖ

Q1. Чанарын хэмжилт
Q4. Кайзен байнгын сайжруулалт
Q3. 5С бүтээмжийн хөтөлбөр
Q2. Бизнес процесс загварчлал

 
loader