88999920

Мэдлэг

Чанарын удирдлагын суурь

Чанарын удирдлагын суурь

Чанарын удирдлага юуны түрүүнд чанарын тухай ярихаас өмнө тухайн байгууллагын бизнес явуулах орчин, хэрэглэгч, байгууллагын алсын хараа, зорилго, ажилтны хөгжил ур чадварыг хамгийн түрүүнд хөндөж авч үздэг. Энэ бол чанарын удирдлагын суурь юм. setsen.mn

 loader