88999920

Манлайлал

L3. Стратеги төлөвлөлт  

Стратеги төлөвлөлт

 • Стратеги төлөвлөлт нь дараах зүйлсэд дэмжлэг болно. Үүнд:
 • Үйл ажиллагааны чиглэлүүдээ зөв тодорхойлж, хүчээ зөв хуваарилах
 • Байгууллагын зорилго, зорилтуудыг тодорхойлж, хүчин чадлаа хамгийн үр дүнтэй зарцуулах
 • Байгууллагын зорилго, зорилтуудын талаар багийн гишүүд нэгдсэн ойлголттой болох
 • Учирч болзошгүй бэрхшээлүүдээс урьдчилан сэргийлэх
 • Ололт амжилт буюу алдаа дутагдлаа илрүүлж, дүгнэх

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар хамгийн үр ашигтай төлөвлөгөөг хэрхэн гаргах арга аргачлалуудад суралцах болно.

 

 1. Компанийн цөм үзэл санаа

  • Хэтийн зорилго
  • Эрхэм зорилго
  • Үнэт зүйл
 1. Бизнесийн орчны шинжилгээ

  • PESTLE
  • Портерийн 5 хүчин зүйл
  • 5C шинжилгээ
  • SWOT
 1. Стратегийн томъёолол

  • TOWS
  • BCG матриц
 1. Стратеги төлөвлөлт

  • Стратегийн зураглал
  • Canvas бизнесийн шинжилгээ
  • BSC
 1. Стратеги хэрэгжүүлэлт

  • SMART
  • GOOM

6. Хэмжилтийн төрлүүд

 

 • Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилгодоо нийцүүлэн стратеги төлөвлөлт боловсруулах
 • Байгууллагад гадна болон дотоод орчны шинжилгээ хийж сурах
 • Төлөвлөлт хийх аргууд
 • Гүйцэтгэлийг хэмжих хэмжилтийн төрлүүд
 • Байгууллагын цөм үзэл санааны чухал тал гэх мэт өргөн хүрээний мэдлэг чадварыг эзэмших болно
 

 • Удирдлагын багийн гишүүд
 • Менежерүүд
 • Багийн ахлахууд
 • Хувиараа бизнес, аж ахуй эрхлэгчид
 

 • 14:00-20:00 цагт
 
Бүртгүүлэх булан

  2023-10-13
 • Хугацаа: 8 цаг
 • Гэрчилгээтэйloader