88999920

Чанар бүтээмж

Q4. Кайзен байнгын сайжруулалт  

Кайзен байнгын сайжруулалт

Кайзен аргачлал нь дараах зүйлүүдэд дэмжлэг болно.

 • Ажилтныг хариуцсан ажил үүрэгтээ санаачлагатай, идэвх зүтгэлтэй, манлайлалтай ажиллах.
 • Шинэ, шинэлэг санаа санаачлагыг хэрхэн бий болгож түүнийгээ хэрэгжүүлэх.
 • Олны хүч оломгүй далай.  Нийт ажилтнуудаа байгууллагынхаа байнгын сайжруулалт, хөгжил дэвшилд татан оролцуулах. 
 

 • Кайзен байнгын сайжруулалтын философи

 • Хүний тархи ба өөрчлөлтөнд үзүүлэх хариу үйлдэл

 • Байнгын сайжруулалтыг амжилттай хэрэгжүүлэх нууцууд

 • Кайзен зарчмууд

 • Кайзен саналын систем ба хэрэгжүүлэх үйл явц

 

Байгууллагадаа, хариуцсан ажилдаа амжилт олох түлхүүрийг энэ сургалтаас олох болно.

 • Жижиг гэлтгүй санаа, санаачлагуудаа хэрхэн ажил хэрэг болгох
 • Ганцаараа болон багаараа, нийт байгууллагаараа байнгын хөгжлийг хэрхэн бий болгох аргад суралцана
 

 • Гүйцэтгэх болон удирдах түвшний бүх ажилтнууд
 • Ажил хөдөлмөрийн талбарт амжилт бүтээл дүүрэн, өөрийгөө хамт олныхоо өмнө илэрхийлэн харуулахыг хүсэж буй шинэ төгсөгчид болон залуу ажилтнууд
 • Үйлдвэр, үйлчилгээний ажилтнууд
 • Оффиссын ажилтнууд
 

 • Хичээллэх хугацаа академик 6 цаг
 • Гэрчилгээ олгоно. 
 • Хэрэгжүүлэх зөвлөгөө өгнө.
 
 

Бүртгүүлэх булан

  Захиалах
 • Хугацаа: 8 цаг
 • Гэрчилгээтэй
 • Төлбөр: 180,000loader