88999920

Чанар бүтээмж

Q3. 5С бүтээмжийн хөтөлбөр  

5С бүтээмжийн хөтөлбөр

Ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгт, аюулгүй байдлыг сайжруулах Японы ажлын байрны бүтээмжийг сайжруулах арга аргачлалыг мэдэж байгууллагадаа хэрхэн хэвшүүлэхийг мэдэж авах болно.

 

Стратеги ба өрсөлдөөн

Алдагдал түүний төрлүүд

 • 3 МУУ
 • 8 алдагдал
 • Ажлын үнэ цэнэ

Алдагдлыг бууруулж арилгах аргууд

  • Pull system
  • Kanban
  • Poka-yoke
  • Standard work

5S - ийн алхмууд тэдгээрийн хэрэгжүүлэлт

 • 5S –ийн тухай
  5S зарчим – алхам алхмаар
  Улаан шошгоны арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
  Хараад шууд ойлгогдох ажлын байр
  5S -ийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах байдал
  5S ажлын байранд ашиглагдах байдал
  5S – ийн хэрэгжүүлэлт
  5S байдлыг тогтвортой авч явах

 • Цаг хугацааг үр бүтээлтэй ашиглах 
 • Бүтээмж нэмэгдүүлэх
 • Ажлын стресс бууруулах
 • Эрүүл, аюулгүй ажлын орчныг бүрдүүлэх
 • Үргүй зардлыг бууруулах олон сайн аргуудыг энэ сургалтаас мэдэх болно
 

 • Ямар ч салбарын гүйцэтгэх болон удирдах түвшний бүх ажилтнууд
 • Эмнэлэг, онцгой байдал, тээвэр, засвар үйлчилгээ гэх мэт үйлчилгээний салбаруудын анхан, дунд, дээд шатны удирдлагууд
 • Механик, нярав гэх мэт бараа материал, багаж хэрэгслүүдтэй байнга харьцдаг хүмүүс
 • Үйлдвэр, үйлчилгээний ажилтнууд
 • Оффиссын ажилтнууд
 

 • Байгууллагын болон ганцаарчилсан сургалтын захиалга авна.
 

Бүртгүүлэх булан

  Захиалах
 • Хугацаа: 4 академик цаг
 • Гэрчилгээтэй
 • Төлбөр: 240,000loader