88999920

Манлайлал

L9. Чанарын тогтолцооны менежер -Ахисан төвшин  

Чанарын тогтолцооны менежер -Ахисан төвшин

Менежментийн өргөн мэдлэгийг эзэмшин каръерээ өсгөх боломжийг энэхүү сургалтаар олгох болно.

Үнэлгээ шинжилгээ хийх, судалж нягтлах, төлөвлөх, хянах, сайжруулах, тооцоолж үнэлэх цогц чадамжийг олгоно. 

Байгууллагынхаа гүйцэтгэл болоод бүтээгдэхүүний үйлчилгээний чанарыг бодитойгоор хөгжүүлэн сайжруулах системийг бий болгож хөгжүүлэх чадамжийг эзэмшүүлэх зорилготой сургалт юм. 

 

1

Бодлого төлөвлөлт

Стратеги төлөвлөлт

8

Чанарын хүчин зүйл ба удирдлага

4

2

Хэрэгжүүлэлт

 

 

Хэрэглэгч

Хэрэглэгчийн үйлчилгээ

4

Процесс

Эрсдэлийн менежмент – кейс

4

Хүн

Багийн 5 дүрэм

4

Санхүү

Санхүүгийн эрсдэл ба дүн шинжилгээ

4

Бүтээгдэхүүний өртөг тооцоолох

4

3

Хяналт мониторинг

Менежментийн тогтолцооны түлхүүр үзүүлэлтүүд буюу чанарын удирдлагын бусад прадигмууд

4

Хэмжилт мониторинг

·        Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг хэмжих 1 цаг

·        Ажилтны сэтгэл ханамжийг хэмжих 1 цаг

·        Байгууллагын соёлыг хэмжих 1 цаг

·        Манлайллыг хэмжих 1 цаг

4

Удирдлагын тогтолцооны аудит

16

4

Сайжруулалт

5C ажлын байрны эмх цэгц

4

Чанарын дугуйлан

 

Кайзен байнгын сайжруулалт

4

 

 

 

64 цаг

Менежментийн өргөн мэдлэгийг эзэмшин каръерээ өсгөх боломжийг энэхүү сургалтаар олгох болно.

Үнэлгээ шинжилгээ хийх, судалж нягтлах, төлөвлөх, хянах, сайжруулах, тооцоолж үнэлэх цогц чадамжийг олгоно. 

Байгууллагынхаа гүйцэтгэл болоод бүтээгдэхүүний үйлчилгээний чанарыг бодитойгоор хөгжүүлэн сайжруулах системийг бий болгож хөгжүүлэх чадамжийг эзэмшүүлэх зорилготой сургалт юм. 

 • Дотоод хяналтын ажилтнууд
 • Дотоод аудиторууд
 • Процесс хөгжүүлэлтийн мэргэжилтнүүд
 • Чанарын менежерүүд
 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны чиглэлд өөрийгөө хөгжүүлж мэргэших хүсэлтэй хэн бүхэн
 • Байгууллагын дундаас дээш шатны менежерүүд
 • Ерөнхий менежер
 • Удирдах албан тушаалд шинээ томилогдсон хэн бүхэнд энэ сургалт маань үр дүнтэй

Сургалтын хуваарийг бүртгэлтэй мэйл хаягт нь илгээх болно.

Бүртгүүлэх булан

  Захиалах
 • Ахисан төвшин
 • Хугацаа: 64 цаг
 • Гэрчилгээтэй
 • Төлбөр: 1,280,000loader