88999920

Чанар бүтээмж

Q5. Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төгөлдөршил  

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төгөлдөршил

Аливаа байгууллагын амжилтын үндэс нь хэрэглэгч болон оролцогч талуудаа зөв тодорхойлж тэдгээрийг хэрэгцээ хүлээлтийг таньж мэдэх түүнд нийцүүлэх, эсвэл давуулан биелүүлснээр амжилттай оршин тогтнодог билээ. Нэг үгээр хэлбэл байгууллагын оршин тогтнох үндэс нь хэрэглэгч, бүтээгдэхүүн, нөөц, менежмент гэж хэлж болно. Эдгээрийн хамгийн чухал хүчин зүйл болох хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хэрэглэгчийн үйлчилгээний төгөлдөршлийн талаар энэхүү сургалтаар мэдэх боломжтой. 

 • Хэрэглэгч төвтэй байгууллага болох
 • Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэх
 • Хэрэглэгчийн санал гомдол шийдвэрлэлт
 • Үйлчилгээний стандартын төрөл
 • Үйлчилгээний стандарт
 • Хэрэглэгч
 • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

Борлуулалт, хэрэглэгчийн үнэнч байдал, олон нийтийн нөлөөллийг сайжруулах мэдлэг эзэмших. 

Онцгой шаардлага суралцагчид тавихгүй. 

Хэрэглэгчийн үйлчилгээгээ сайжруулахыг хүссэн хэн бүхэнд энэ сургалт маань нээлттэй.

 • Ажлын өдрүүдэд 17:00-20:00 цаг
 • Бямба гарагт 10:00-15:00 цаг

 

 • Чанарын удирдлага
 • Үйл ажиллагааны төгөлдөршил түүний элементүүд

 

Бүртгүүлэх булан

  Захиалахloader