88999920

Манлайлал

L2. Манлайлал ба шийдвэр гаргалт  

Манлайлал ба шийдвэр гаргалт

Манлайллын үр дүнтэй аргуудыг нөхцөл байдалд уялдуулан ашиглах мэдлэгийг олгоно. 

Удирдлагад ажиллаж буй ажилтнууддаа үр дүнтэй нөлөөлж тэдний бүтээмжийг нэмэгдүүлж болох туршлага арга барилуудаас суралцах болно.

 

 • Манлайл

 • Манлайлах арга барил

 • Манлайлагчийн шинжүүд

 • Багийн удирдлага

 • Асуудал шийдвэрлэх орчин үеийн аргачлалууд

 • Менежерүүдийн ажлын бүтээмж байгууллагын бүтээмжид нөлөөлөх нь

 • Багийн дүрэм

 

Тус сургалтанд хамрагдсанаар дараах зүйлд мэдлэг ойлголтоо хөгжүүлэх болно.

 • Хүн удирдах арга ухаанд суралцах
 • Багийн гишүүнээ чадавхжуулах 
 • Багийг удирдан чиглүүлэх 
 • Багийн бүтээмж, гүйцэтгэлийг сайжруулах
 • Багийн гишүүдэд урам зориг өгөх

 

 

 • Удирдах ажилтнууд
 • Багийн ахлахууд
 • Энэ сэдвээр сонирхсон хэн бүхэнд энэ сургалт нээлттэй
 

 • Анги дүүргэлт 12 хүн.
 • Байгууллагын захиалга авна.
 

Бүртгүүлэх булан

  Захиалахloader