88999920

Манлайлал

L3. Хувь хүний бүтээмж ба Багийн удирдлага  

Хувь хүний бүтээмж ба Багийн удирдлага

Ажлын байр бол хүний 2 дахь гэр. Энэ гэртээ та хамт олонтойгоо сайхан харилцаатай, хэн хэнийгээ хүндэтгэсэн эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэн бүтээмж амжилтаа ахиулахыг хүсэж буй хэн бүхэн багийн удирдлага, зан төлөвийн сургалтанд хамрагдах нь тохиромжтой. Багаар ажиллах, бусдыг удирдах арга ухаанд суралцах. Энэ сургалтанд сууснаар манлайлал чадвар мөн дээшилнэ.

 • Өөртэйгөө ажиллаж хувийн амжилтанд хүрэх нь 
  • Нөхцөл байдалд суурьтай хандаж харах өнцөг ба хандлагаа удирдах нь
  • Алсын хараа ба үр дүнг тооцох сэтгэлгээ
  • Цаг хугацааг үр бүтээлтэй ашиглах гол зарчим

 • Багийн ажиллагааг сайжруулан хамтын амжилтанд хүрэх нь
  • Хамтдаа хожих сэтгэлгээ 
  • Харилцааны ур чадвар ба зарчмууд
  • Хүчээ нэгтгэх бусадтай хамтран ажиллах зарчмууд

 • Хүний мөн чанар
 • Цагийн менежмент
 

Сургалтанд хамрагдсанаар дараах мэдлэг ухааныг эзэмших болно. Үүнд:

 • Амьдралынхаа чанарыг хэмжих сайжруулах боломжуудыг нээн илрүүлэх;
 • Ажил амьдралдаа бүтээмжтэй байх арга ухаан үйлдлүүдийг таньж мэдэх;
 • Бусадтай үр бүтээлтэй хамтран ажиллах мэдлэг ухааныг эзэмших;
 • Маналайллын суур мэдлэгийг авах;
 • Өөрийн үнэт цаг хугацаа, хүч энергиэ зорилго болон үнэт зүйлдээ зарцуулах замаар аз жаргалаа тэтгэх арга ухаанд суралцана.

 

 

 • Байгууллагын бүх түвшний ажилтнууд
 • Энэ сэдвээр сонирхсон хэн бүхэнд энэ сургалт маань нээлттэй
 

Энэхүү сургалт нь сард 1 удаа, эсвэл  2 сард 1 удаа зохион байгуулагддаг. 

Сургалтыг байгууллагын захиалгын дагуу мөн орно.
Бүртгүүлэх булан

  2023-10-20
 • Хугацаа: 8 цаг
 • Гэрчилгээтэйloader